DELAVNICA POVEZOVALNE KOMUNIKACIJE

Ustvarjanje skrbnih, spoštljivih in opolnomočenih odosov v domačem in poslovnem okolju

Joga soba, 19.11. in 20.11.,
oba dneva od 9.00 do 17.00 (z vmesno pavzo za kosilo).

Delavnica temelji na veščinah nenasilne komunikacije, ki jo je v 70ih letih prejšnjega
stoletja razvil ameriški psiholog Marshall Rosenberg, in je v tujini priznan in vedno
bolj uveljavljen pristop h komunikaciji. V odnose prinaša več sproščenosti, iskrenosti
in medsebojnega razumevanja, hkrati pa je zelo uporabno orodje za reševanje
konfliktov. Pristop je uporaben v različnih kontekstih in odnosih (partnerstvo in
družina, služba, skupnost, mladinsko delo, šola, šport, …).

Udeleženci bodo spoznali naslednja znanja in veščine:

 • empatično poslušanje – ključ do dobrega stika;
 • ozaveščanje in transformacija svojih predpostavk, vzorcev, prepričanj in
  sodb, ki jih prinašamo v odnose;
 • povezovalna komunikacija – od prevlade ali podrejanja k enakovrednim
  odnosom;
 • razumevanje delovanja naših možganov, ko smo v konfliktu;
 • razlika med povezovalnim in razdiralnim jezikom;
 • prepoznavanje občutkov in potreb pri sebi in drugih
 • samoempatija – ohranjanje miru in stika s seboj v zahtevnih situacijah;
 • 4 koraki povezovalne komunikacije – kako povedati, kaj me moti, na
  način, da me bodo drugi sposobni in pripravljeni poslušati in razumeti;
 • postavljanje zdravih meja – kako reči “ne” in ostati v dobrem odnosu;
 • vnašanje jasnosti in konstruktivnosti v medsebojno komunikacijo.

Delavnice bo izpeljana po metodah izkustvenega učenja, kar udeležencem
omogoča, da raziskujejo svoje komunikacijske izzive, s katerimi se soočajo v vsakodnevnem življenju.

Cena: 100 evrov (oziroma kolikor lahko prispevate, dobrodošli vsi, ne glede na finančne zmožnosti)

Prijavite se lahko TUKAJ. Po prijavi boste prejeli navodila za plačilo, s katero potrdite svojo prijavo.
(Več info: jakakovac@hotmail.com ali na gsm 041 470 770)

O voditelju delavnice:


Jaka Kovač je voditelj izobraževanj in facilitator, od leta 2005 je za različne organizacije odvodil preko 1000 usposabljanj na teme kot so komunikacija in reševanje konfliktov, skupinska dinamika, stigmatizacija, mentorstvo, vodenje skupin, prostovoljstvo v šolah. Je član Društva moderatorjev Slovenije in mednarodnega gibanja “Art of hosting conversations that matter”, s katerimi v slovenski prostor prinaša inovativne metode skupinskih procesov. S kolegi vodi tudi različna izobraževanja za učitelje, mladinske delavce in športne trenerje na temo dela z mladimi in sodelovalnih pristopov. Je certificirani trener nenasilne komunikacije pri ameriškem centru za nenasilno komunikacijo. Več let se je učil in prakticiral skupinski dialog, vodi delavnice meditacije, 20 let je bil trener juda.

 
 
PRETEKLE OBJAVE